Kde stěhujeme?

+420 283 930 222
+420 603 435 596
+420 775 738 154
www.hrubymoving.cz
hrubymoving@hrubymoving.cz

Stěhování v Praze nese určitá úskalí daná charakterem dopravní obslužnosti v centru města. Jedná se především o pěší zóny, úzké ulice či zóny zákazu vjezdu nákladních vozidel.

Tato situace klade zvýšené nároky na přípravu stěhování, zejména na vyřízení dopravních povolení, výjimek či záborů veřejných prostranství.

Z těchto důvodů klademe velký důraz na proces přípravy stěhování. Každý takovýto přesun u nás začíná prohlídkou stěhovaných prostor, pečlivým soupisem stěhovaných předmětů a vyhodnocením potřebné techniky. Vždy je nutno volit technické prostředky takové, které odpovídají specifikaci dopravní situace v daném místě.

Po stanovení technických parametrů stěhování vyřídíme potřebná úřední opatření.

+420 547 212 626
+420 739 005 462
www.hrubymoving.cz
brno@hrubymoving.cz

Brněnská pobočka stěhování vznikla v důsledku potřeb našich klientů, kdy pro celorepublikově situované organizace či úřady bylo vhodné spolupracovat s jedním dodavatelem v rámci více regionů.

Dalším důvodem vzniku pobočky na Moravě bylo množství klientů, kteří se stěhují napříč republikou. V pobočkovém uspořádání jsme těmto klientům schopni nabídnout velmi slušné cenové hladiny.

Pobočka stěhování Brno disponuje samostatným vozovým parkem, vlastními zaměstnanci, skladovými a kancelářskými prostory i dispečerským pracovištěm.

Naši pracovníci na pobočce Brno jsou připraveni řešit potřeby klientů v oboru stěhování nejen v Brně, ale po celé Jižní Moravě.

 

+420 596 613 969
+420 774 738 010
www.hrubymoving.cz
ostrava@hrubymoving.cz

Průmyslový a obchodní rozvoj ostravského regionu na počátku milénia vytvořil množství požadavků našich klientů na stěhovací a dopravní služby. K odbavení těchto požadavků jsme otevřeli pobočku stěhování Ostrava.

Vznik pobočky v tomto regionu logicky ucelil pobočkovou síť společnosti HrubyMOVING s ohledem na celorepublikové pokrytí. Takto vzniklé pobočkové uspořádání dokáže reagovat na požadavky klientů, jak při náročných celorepublikových zakázkách, tak při stěhování domácností napříč republikou.

Pobočka stěhování Ostrava disponuje vlastním dispečerských pracovištěm, skladovací kapacitou, týmem stěhovacích pracovníků, stěhovacími vozy a manipulační technikou.

Pobočka stěhování Ostrava obvykle odbavuje požadavky na služby stěhování v oblasti Severní Moravy.

+420 517 317 257
+420 739 647 301
hrubymoving@hrubymoving.cz

Pobočka stěhování Vyškov se začlenila do rodiny HrubyMOVING v důsledku zvyšující se poptávky a zájem o stěhování v návaznosti na další přepravy v tomto regionu či zvyšující se zájem o stěhování v návaznosti na další přepravy.

Stěhovací služby v tomto regionu jsou prováděny dle jednotné metodiky. Stěhování obvykle začíná u Vás doma čí ve firmě, kde našeho technika seznámíte se svými potřebami. 

Na základě vypracované transparentní ceny a navrženého postupu stěhování, který zahrnuje zapůjčení obalového materiálu či na přání balení osobních předmětů, Vám přestěhujeme vešeré vybavení a drobné předměty.

 Vždy se snažíme, aby Vašeho přání byla naplněna v plné míře a Vy jste na stěhování v dobrém vzpomínali.

+420 283 930 222
+420 603 435 596
+420 775 738 154
hrubymoving@hrubymoving.cz

Stěhování v rámci České republiky je díky pobočkové síti velmi efektivní a cenově dostupné. Technici na jednotlivých pobočkách jsou vždy připraveni dostavit se k Vám na místo budoucího stěhování.

Poté, co se seznámíme s Vašimi konkrétními požadavky, navrhneme jasný a ucelený stěhovací postup. Předložíme transparentní cenovou nabídku a navrhneme termíny pro Vaše stěhování.

Součástí služby je též zapůjčení obalového materiálu a balení předmětů. To znamená žádné běhání po obchodech a shánění beden od banánů. Tyto starosti přenechte nám.

Po nastěhování vše smontujeme, na Vaše přání vybalíme předměty z krabic a uložíme na svá místa. Odvezeme předměty, které již nepotřebujete či zajistíme skartaci písemností. Na Vás zbyde pouze vše zkontrolovat.

+420 283 930 222
+420 774 738 028
hrubymoving@hrubymoving.cz

Provádíme kompletní stěhovací servis do zámoří. Stěhování v rámci zámoří či Asie vždy zajišťujeme ve spolupráci s prověřenou místní společností, která splňuje podmínku členství v mezinárodní organizaci INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MOVERS, jejímiž jsme členy.

Tato organizace je největší světovou aliancí nezávislé kontroly kvality stěhování mezinárodních stěhovacích společností. Stěhování pod hlavičkou IAM se vyznačuje jednotnou metodikou balení osobních předmětů a přeprav leteckých či lodních.

Na základě jednotnosti pracovních postupů je vždy zajištěno, že Vaše osobní předměty naložené na jednom místě planety budou v pořádku nastěhovány na opačném konci zeměkoule.

+420 283 930 222
+420 774 738 028
hrubymoving@hrubymoving.cz

Provádíme kompletní stěhovací servis v rámci Evropy a to jak do států EU, tak do států mimo Unii.

Stěhování v rámci Evropy provádíme vlastními vozy a pracovníky, Nebo spolupracujeme s partnerem v rámci mezinárodní organizace IAM. Tato organizace je největší světovou aliancí nezávislé kontroly kvality stěhování mezinárodních stěhovacích společností. Stěhování pod hlavičkou IAM se vyznačuje jednotnou metodikou balení osobních předmětů, leteckou či lodní dopravou.

V rámci stěhování po Evropě vyřídíme veškeré administrativní náležitosti se stěhováním spojené, včetně vyřízení celních formalit.

Na Vás již zbývá pouze otázka, které předměty si do svého nového bydliště chcete odvézt.

Co stěhujeme?

Stěhování rodinných domů a bytů je standardní službou, kterou svým klientům nabízíme. Službu vždy provádíme profesionálně a s citlivým přístupem. Naším cílem je, aby si klient po stěhování mohl říci, že není lepší stokrát vyhořet.

Před samotným stěhováním Vás navštívíme doma. Prohlédneme si specifika Vašeho bytového vybavení a navrhneme pracovní postup, přizpůsobený Vašim osobním potřebám.

Na Vaše přání zabalíme veškeré předměty, které jsou určené ke stěhování. Provedeme soupis předmětů a evidenci obalů. Vždy máme přehled, co se v které zabalené krabici nachází.

Ve Vašem novém domově rozestavíme nábytek dle Vašich představ. Nevadí nám, když si rozestavení rozmyslíte a necháte nás nábytek rozmístit dle nových požadavků. Od Vás odcházíme až v momentě, kdy jste plně spokojeni.

Prohlídka průběhu stěhování bytů.

Stěhování kanceláří, firem a státních institucí patří ke stěhovacím službám, které nabízí svým klientům společnost HrubyMOVING na základě dlouholetých zkušeností.

Tato služba vyžaduje především kvalitní organizaci a zkušenosti s realizací projektů různých velikostí. Flexibilita naší společnosti, zkušenosti s realizací i řízením projektů, dostatečný počet pracovníků a velikost vozového parku, jsou zárukou stěhování malého i velkého rozsahu.

Veškeré používané postupy při realizaci těchto zakázek vyhovují požadavkům norem ISO 9001:2009. ISO 14001, ISO 27001 a OHSAS- Na základě Vašich konkrétních požadavků navrhneme nejefektivnější způsob přestěhování se zajištěním kvalitní logistiky, včetně vytvoření jednotného identifikačního informačního systému. Vaši společnost dokážeme přestěhovat s ohledem na kritické podnikové provozy a to bez zásahu do běžných podnikových procesů.

Ročně naše společnost přestěhuje až 15.000 pracovních míst různých organizací, včetně jejich majetku a IT techniky. Přesuny jsou realizovány v rámci celé ČR s využitím 4 dispečerských pracovišť v Praze, Ostravě, Brně a Vyškově.

 Prohlídku průběhu stěhování velkých společností naleznete zde.

Stěhování těžkých břemen a předmětů bez omezení hmotnosti patří k hlavním službám, které svým klientům společnost HrubyMOVING na základě dlouholetých zkušeností nabízí.

Tato služba vyžaduje především kvalitní organizaci a zkušenosti s realizací těchto prací.

V rámci této služby provedeme odborné demontáže, stěhování, převoz a usazení technologických celků či jednotlivých strojů. Přesuny jsou realizovány v rámci celé ČR a EU s využitím 4 dispečerských pracovišť v Praze, Ostravě, Brně a Vyškově.

K těmto činnostem používáme celou řadu odpovídajícího manipulačního technického vybavení – hydraulické podvozky, hydraulické nízkozdvižné vozíky, pojízdné hevery, lanové navijáky, manipulační zvedací a jeřábovou techniku, vozidla s hydraulickými čely a vozidla s hydraulickou rukou či schodišťový přepravník Pianoplan.

Garantem kvality při stěhování těžkých břemen je přidělený manažer zakázky.

Ročně naše společnost přestěhuje až 2000 ks těžkých předmětů. Stěhujeme trezory, výrobní linky i provozy, strojní zařízení, lisy, soustruhy, frézy, záložní zdroje, servery, rozvaděče, kotle, …

 

Stěhování uměleckých a sbírkových předmětů patří k jedné z nejvýznamnějších služeb, kterou společnost HrubyMOVING pravidelně poskytuje.

Tato služba vyžaduje nejen kvalitní organizaci a zkušenosti s realizací těchto projektů, ale především pečlivost a osobní přístup k zadání. Flexibilita naší společnosti, proškolení pracovníci, zkušenosti s realizací těchto zakázek a dostatečné technické zázemí odpovídající nejvyšším standardům, jsou hlavními předpoklady k zajištění realizace stěhování uměleckých předmětů.

Stěhujeme kompletní výstavy, depozitáře, galerijní umění i jednotlivé zápůjčky. Na zřeteli máme vždy mimořádnou historickou a kulturní hodnotu děl. Manipulace s „národním kulturním dědictvím“ je pro naši firmu prestižní záležitostí.

Naše společnost pracuje s mnoha významnými institucemi v ČR.

Na základě Vašich konkrétních požadavků navrhneme nejefektivnější způsob přestěhování se zajištěním kvalitní logistiky a veškerých souvisejících služeb. Při realizace stěhování do zahraničí či zámoří využíváme kontaktů s partnery z mezinárodní asociace stěhovacích společností.

 

Zaujali jsme Vás?

Mohlo by vás zajímat

Průběh stěhování Naše služby Vozový park Obaly
Made by Smarcoms

  Rekonstrukce bytu Brno

Facebook

Pokud cokoliv z formuláře nevíte, nebo si nejste jistí, zejména co chcete stěhovat a kdy, nemusíte tyto pole vyplňovat.
Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

* *

Děkujeme. Některý z našich pracovníků Vás bude kontaktovat.

TOPlist